SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI/
TURKISH COAST GUARD COMMAND

DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ/
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS

2016–2017 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2016 AND 2017 IN ALL SEAS SURROUNDING TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2016 2017* 2016 2017* 2016 2017* 2016 2017*
Ocak / January 135 17 5.506 756 103 - 16 7
Şubat / February 182 19 8.747 719 38 1 25 5
Mart / March 177 34 8.530 1.501 32 11 12 12
Nisan / April 36 34 1.717 1.551 - 7 1 11
Mayıs / May 28 28 1.109 1.236 - - 2 7
Haziran / June 15 46 538 1.888 - - 2 19
Temmuz / July 28 41 881 1.743 - 8 - 7
Ağustos / August 44 57 1.603 2.668 1 - 12 11
Eylül / September 75 75 3.425 3.407 7 24 16 27
Ekim / October 61 68 2.437 2.931 - - 13 39
Kasım / November 34 42 1.856 2.052 6 4 6 19
14 Aralık /14 Dec - 2 - 96 - - - -
15 Aralık /15 Dec - - - - - - - -
Aralık / December 9 19 277 775 - - - 1
TOPLAM / TOTAL** 824 478 36.626 21.227 187 55 105 165

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir./Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 15 Aralık 2017 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 15th of December 2017.

2017 YILI SAHİL GÜVENLİK - JANDARMA VE EMNİYET MÜŞTEREK YAKALAMALARI  /
JOINT APPREHENSIONS BY COAST GUARD - GENDARMERIE AND NATIONAL POLICE
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI /
NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS
DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI /
NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS
YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI /
NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
Ocak / January 8 319 -
Şubat / February 13 295 10
Mart / March 26 847 44
Nisan / April 12 434 17
Mayıs / May 12 380 7
Haziran / June 20 736 1
Temmuz / July 16 530 11
Ağustos / August 13 695 8
Eylül / September 21 932 16
Ekim / October 25 1.131 13
Kasım / November 27 970 12
14 Aralık / 14 December 3 107 -
15 Aralık / 15 December 1 36 -
Aralık / December 7 289 -
TOPLAM /
TOTAL **
200 7.558 139

* Veriler 15 Aralık tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 15th of December 2017.

** Paylaşılan veriler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen ve denize çıkmadan Jandarma ve Emniyet  birimleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen bilgilerini içermektedir. / The statistical information given in the table covers the irregular migrants detected on the land by Coast Guard and the ones apprehended by Gendarmerie and National Police before heading for the sea.

 

2015–2016 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2015 AND 2016 IN ALL SEAS SURROUNDING TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Ocak / January 20 135 688 5.506 - 103 8 16
Şubat / February 29 182 753 8.747 9 38 4 25
Mart / March 47 177 1.820 8.530 6 32 7 12
Nisan / April 87 36 2.490 1.717 10 - 21 1
Mayıs / May 127 28 4.378 1.109 2 - 21 2
Haziran / June 153 15 5.702 538 7 - 5 2
Temmuz / July 341 28 12.586 881 9 - 17 -
Ağustos / August 426 44 17.925 1.603 15 1 14 12
Eylül / September 402 75 13.647 3.425 72 7 18 16
Ekim / October 343 61 13.490 2.437 38 - 25 13
Kasım / November 230 34 9.235 1.856 40 6 26 6
Aralık / December 225 18 8.897 781 71 5 24 13
TOPLAM / TOTAL 2.430 833 91.611 37.130 279 192 190 118

2015

2016