SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI/
TURKISH COAST GUARD COMMAND

DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ/
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS

DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ/IRREGULAR MIGRATION STATISTICS
SENE / YEAR DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2014 574 14.961 69 106
2015 2.430 91.611 279 190
2016 833 37.130 192 1182016-2017 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /l
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2016-2017 AND 2017 IN ALL SEAS AROUND TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2016 2017* 2016 2017* 2016 2017* 2016 2017*
Ocak / JANUARY 135 17 5.506 756 103 - 16 7
18 Şubat /
18th February
9 1 521 65 - - - -
19 Şubat /
19th February
4 - 171 - - - - -
20 Şubat /
20th February
11 - 647 - - - - -
ŞUBAT/FEBRUARY 111 12 5.347 428 37 1 11 1
TOPLAM /
TOTAL **
246 29 10.853 1.184 140 1 27 8

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir./Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 20 Şubat 2017 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 20 February of 2017.

SAHİL GÜVENLİK-JANDARMA-EMNİYET MÜŞTEREK YAKALAMALAR  /JOINT APPREHENSIONS BY COAST GUARD-GENDARMERIE AND NATIONAL POLICE
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
Ocak / JANUARY 8 319 -
18 Şubat /
18th February
- - -
19 Şubat /
19th February
1 6 -
20 Şubat /
20th February
- - -
ŞUBAT/FEBRUARY 5 92 2
TOPLAM /
TOTAL **
13 411 2

* Veriler 20 Şubat tarihine kadar olan bilgileri içermektedir./The data contains the statistics up to 20 of February.

** Paylaşılan veriler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen ve denize çıkmadan Jandarma ve Emniyet  birimleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen bilgilerini içermektedir. / The statistical information given in the table covers the irregular migrants detected on the land by Coast Guard and the ones apprehended by Gendarmerie and National Police before heading for the sea..