EGE DENİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ(2017) / IRREGULAR MIGRATION STATISTICS IN THE AEGEAN SEA IN 2017
AYLAR / MONTHS DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
OCAK/JANUARY 14 381 - 4
ŞUBAT/FEBRUARY 17 659 1 5
MART/MARCH 31 1.284 11 9
NİSAN/APRIL 31 1.457 7 7
MAYIS/MAY 27 1.218 - 7
HAZİRAN/JUNE 40 1.518 - 11
20 Temmuz /20th Jul 1 65 - -
21 Temmuz /21th Jul 1 52 - -
TEMMUZ/JUL 24 980 1 1
TOPLAM/TOTAL ** 184 7.497 20 44

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir./ Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 21 Temmuz 2017 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 21th of Jul.