2018 YILI EGE DENİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS IN THE AEGEAN SEA IN 2018
AYLAR / MONTHS DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
Ocak / January 39 1.634 - 2
Şubat / February 25 1.046 - 2
Mart / March 37 1.534 19 -
Nisan / April 55 2.358 - 2
Mayıs / May 65 3.184 7 4
Haziran / June 53 1.1921 - 8
Temmuz / July 61 2.331 - 8
Ağustos / August 51 1.484 9 7
20 Eyl / 20th Sep 2 15 - -
21 Eyl / 21th Sep 2 84 - 2
Eylül / September 59 1.933 3 7
TOPLAM / TOTAL ** 445 17.425 38 40

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir./ Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 21 Eylül 2018 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 21th of September 2018.

 

 

2017 YILI EGE DENİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS IN THE AEGEAN SEA IN 2017
AYLAR / MONTHS DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
Ocak / January 14 381 - 4
Şubat / February 17 659 1 5
Mart / March 31 1.284 11 9
Nisan / April 31 1.457 7 7
Mayıs / May 27 1.218 - 7
Haziran / June 40 1.518 - 11
Temmuz / July 38 1.528 8 7
Ağustos / August 49 2.025 - 4
Eylül / September 66 2.929 - 22
Ekim / October 61 2.667 - 25
Kasım / November 41 1.976 4 15
Aralık / December 33 1.442 1 7
TOPLAM / TOTAL 448 19.084 32 123