2018 YILI EGE DENİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS IN THE AEGEAN SEA IN 2018
AYLAR / MONTHS DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
Ocak / January 39 1.634 - 2
Şubat / February 25 1.046 - 2
Mart / March 37 1.534 19 -
Nisan / April 55 2.358 - 2
17 Mayıs /
17th May
2 95 - -
18 Mayıs /
18th May
3 159 - -
Mayıs / May 47 2.208 7 3
TOPLAM / TOTAL ** 203 8.780 26 9

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir./ Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 18 Mayıs 2018 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 18th of May 2018.

 

 

2017 YILI EGE DENİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS IN THE AEGEAN SEA IN 2017
AYLAR / MONTHS DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
Ocak / January 14 381 - 4
Şubat / February 17 659 1 5
Mart / March 31 1.284 11 9
Nisan / April 31 1.457 7 7
Mayıs / May 27 1.218 - 7
Haziran / June 40 1.518 - 11
Temmuz / July 38 1.528 8 7
Ağustos / August 49 2.025 - 4
Eylül / September 66 2.929 - 22
Ekim / October 61 2.667 - 25
Kasım / November 41 1.976 4 15
Aralık / December 33 1.442 1 7
TOPLAM / TOTAL 448 19.084 32 123