EGE DENİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ(2017) / IRREGULAR MIGRATION STATISTICS IN THE AEGEAN SEA IN 2017
AYLAR / MONTHS DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
OCAK/JANUARY 14 381 - 4
18 Şubat/18th February 1 65 - -
19 Şubat/19th February - - - -
20 Şubat/20th February - - - -
ŞUBAT/FEBRUARY 11 409 1 1
TOPLAM/TOTAL ** 25 790 1 5

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir./ Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 20 Şubat 2017 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 20 February of 2017.