Anasayfa   |   Site Haritası    |   İletişim   |   English
 
 
 
 
 
 

Yüzer Platformlar

 
 
       SG A/K Gemileri  
       Arama Kurtarma Botları  
       80 Sınıfı Botlar  
       KAAN 33 Sınıfı Botlar  
       KAAN 29 Sınıfı Botlar  
       KAAN 19 Sınıfı Botlar  
       KAAN 15 Sınıfı Botlar  
       SAR 35 Sınıfı Botlar  
       SAR 33 Sınıfı Botlar  
       Kontrol Botları  
       DEGAK  
       SAGET(ABKB)  
       SAGET  
 
 

Uçar Platformlar

 
 
       AB 412 Helikopterler  
       CASA CN 235 Uçakları  


 

 Sahil Güvenlik K.lığı
Mobil Uygulaması

 
 

KANUNLAR

 1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

 2. Askeri Ceza Kanunu

 3. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu

 4. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

 5. Askerlik Kanunu

 6. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 7. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun

 8. Ceza Muhakemesi Kanunu

 9. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 10. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 11. Çevre Kanunu

 12. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

 13. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

 14. Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu

 15. Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun

 16. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 17. Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun

 18. Elektronik Haberleşme Kanunu

 19. Gemi Sağlık Resmi Kanunu

 20. Gümrük Kanunu

 21. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 22. İdari Yargılama Usulü Kanunu

 23. İl İdaresi Kanunu

 24. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 25. İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

 26. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

 27. Kabahatler Kanunu

 28. Kabotaj Kanunu

 29. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 30. Kamu İhale Kanunu

 31. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 32. Kamu Konutları Kanunu

 33. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 34. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine...Dair Kanun

 35. Karasuları Kanunu

 36. Kimlik Bildirme Kanunu

 37. Kıyı Kanunu

 38. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 39. Limanlar Kanunu

 40. Maden Kanunu

 41. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 42. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 43. Olağanüstü Hal Kanunu

 44. Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu

 45. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 46. Pasaport Kanunu

 47. Petrol Piyasası Kanunu

 48. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

 49. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

 50. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun

 51. Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu

 52. Sıkıyönetim Kanunu

 53. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

 54. Su Ürünleri Kanunu

 55. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

 56. Tanık Koruma Kanunu

 57. Tebligat Kanunu

 58. Terörle Mücadele Kanunu

 59. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

 60. Turizmi Teşvik Kanunu

 61. Türk Bayrağı Kanunu

 62. Türk Ceza Kanunu

 63. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 64. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

 65. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

 66. Türk Ticaret Kanunu

 67. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu

 68. Türk Vatandaşlığı Kanunu

 69. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

 70. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 71. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu

 72. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

 73. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

 74. Umumi Hıfzısıhha Kanunu

 75. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi  Hakkında Kanun

 76. Uzman Erbaş Kanunu

 77. Vergi Usul Kanunu

 78. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 79. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

 80. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

 81. Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun

 82. Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu

 83. 682 SAYILI 29957 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 


 

 
 

Komutan

 
 
    
Bülent OLCAY
Tuğamiral
Sahil Güvenlik Komutanı Vekili
 
 
       Atatürk Köşesi  
       Şehitlerimiz,Gazilerimiz  
       Anıtkabir  
 
 

Halkla İlişkiler

 
 
       Basın Açıklamaları  
       Basın Bilgi Notları    
       Basın Duyuruları  
       Güncel Faaliyet Bilgisi  
 
 

Bilgi Edinme

 
 
       Bilgi Edinme  
 
 

Bize Ulaşın

 
 
       Arama Kurtarma Mrk.  
       İnsan Hakları İhlali  
       İhbar  
       Şikayet  
       İletişim  

 
 

Aramızdan Ayrılanlar

 
 
       Şehitlerimiz
       Vefatlarımız  
 
 

Hızlı Erişim

 
 
       Tatbikatlar  
       İhaleler  
       SGK Yayınları  
       Etik Komisyonu  
       e-Posta  
       Denizlerimizde Hava  
       Faydalı Linkler  
       İstatistikler  
       Dalışa Giderken  
       BİMER  
       GYMY Mali Tablolar  
       Faaliyet Raporu  
       Stratejik Plan  
       Arşivden Yararlanma  
 
 

Sosyal Medya