Anasayfa   |   Site Haritası    |   İletişim   |   English
 
 
 
 
 
 

Yüzer Platformlar

 
 
       Sahil Güvenlik Korvetleri  
       Arama Kurtarma Botları  
       80 Sınıfı Botlar  
       KAAN 33 Sınıfı Botlar  
       KAAN 29 Sınıfı Botlar  
       KAAN 19 Sınıfı Botlar  
       KAAN 15 Sınıfı Botlar  
       SAR 35 Sınıfı Botlar  
       SAR 33 Sınıfı Botlar  
       Kontrol Botları  
       DEGAK  
       SAGET(ABKB)  
       SAGET  
 
 

Uçar Platformlar

 
 
       AB 412 Helikopterler  
 
 

Diğer Platformlar

 
 
       MORAD(Mobil Radar)  


 

 Sahil Güvenlik K.lığı
Mobil Uygulaması

 
 

KANUNLAR

 1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

 2. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

 3. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 4. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun

 5. Ceza Muhakemesi Kanunu

 6. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 7. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 8. Çevre Kanunu

 9. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

 10. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

 11. Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu

 12. Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun

 13. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 14. Elektronik Haberleşme Kanunu

 15. Gemi Sağlık Resmi Kanunu

 16. Gümrük Kanunu

 17. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 18. İdari Yargılama Usulü Kanunu

 19. İl İdaresi Kanunu

 20. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 21. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

 22. Kabahatler Kanunu

 23. Kabotaj Kanunu

 24. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 25. Kamu İhale Kanunu

 26. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 27. Kamu Konutları Kanunu

 28. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 29. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine...Dair Kanun

 30. Karasuları Kanunu

 31. Kimlik Bildirme Kanunu

 32. Kıyı Kanunu

 33. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 34. Limanlar Kanunu

 35. Maden Kanunu

 36. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 37. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 38. Olağanüstü Hal Kanunu

 39. Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu

 40. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 41. Pasaport Kanunu

 42. Petrol Piyasası Kanunu

 43. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

 44. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

 45. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun

 46. Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu

 47. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

 48. Su Ürünleri Kanunu

 49. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

 50. Tanık Koruma Kanunu

 51. Tebligat Kanunu

 52. Terörle Mücadele Kanunu

 53. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

 54. Turizmi Teşvik Kanunu

 55. Türk Bayrağı Kanunu

 56. Türk Ceza Kanunu

 57. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 58. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

 59. Türk Ticaret Kanunu

 60. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu

 61. Türk Vatandaşlığı Kanunu

 62. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

 63. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 64. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu

 65. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

 66. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

 67. Umumi Hıfzısıhha Kanunu

 68. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi  Hakkında Kanun

 69. Uzman Erbaş Kanunu

 70. Vergi Usul Kanunu

 71. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 72. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

 73. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

 74. Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun

 75. 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

 


 

 
 

Komutan

 
 
    
Ahmet KENDİR
Tuğamiral
Sahil Güvenlik Komutanı 
 
 
       Atatürk Köşesi  
       Şehit/Gazi İşlem  
       Anıtkabir  
 
 

Halkla İlişkiler

 
 
       Basın Açıklamaları  
       Basın Bilgi Notları    
       Basın Duyuruları  
       Bilgi Notları  
 
 

Bilgi Edinme

 
 
       Bilgi Edinme  
 
 

Bize Ulaşın

 
 
       Arama Kurtarma Mrk.  
       İnsan Hakları İhlali  
       İhbar  
       Şikayet  
       İletişim  

 
 

Aramızdan Ayrılanlar

 
 
       Şehitlerimiz
       Vefatlarımız  
 
 

Hızlı Erişim

 
 
       Tatbikatlar  
       İhaleler  
       SGK Yayınları  
       Etik Komisyonu  
       e-Posta  
       Denizlerimizde Hava  
       Faydalı Linkler  
       İstatistikler  
       Dalışa Giderken  
       GYMY Mali Tablolar  
       Faaliyet Raporu  
       Arşivden Yararlanma  
       Arabuluculuk  
 
 

Sosyal Medya