Anasayfa   |   Site Haritası    |   İletişim   |   English
 
 
 
 
 
 

Yüzer Platformlar

 
 
       Sahil Güvenlik Korvetleri  
       Arama Kurtarma Botları  
       80 Sınıfı Botlar  
       KAAN 33 Sınıfı Botlar  
       KAAN 29 Sınıfı Botlar  
       KAAN 19 Sınıfı Botlar  
       KAAN 15 Sınıfı Botlar  
       SAR 35 Sınıfı Botlar  
       SAR 33 Sınıfı Botlar  
       Kontrol Botları  
       DEGAK  
       SAGET(ABKB)  
       SAGET  
 
 

Uçar Platformlar

 
 
       AB 412 Helikopterler  
 
 

Diğer Platformlar

 
 
       MORAD(Mobil Radar)  


 

 Sahil Güvenlik K.lığı
Mobil Uygulaması

 
 

YÖNETMELİKLER

 1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

 2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğiİ

 3. Adli Kolluk Yönetmeliği

 4. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 5. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

 6. Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

 7. Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

 8. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 9. Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik

 10. Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 11. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 12. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 13. Çevre Denetimi Yönetmeliği

 14. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

 15. Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik

 16. Dalabilir Deniz Araçları Hakkında Yönetmelik

 17. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

 18. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 19. Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İncelemele Yönetmeliği

 20. Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği

 21. Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 22. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 23. Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik

 24. Gemi Acenteleri Yönetmeliği

 25. Gemi Adamları ve  kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

 26. Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 27. Gemi Söküm Yönetmeliği

 28. Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

 29. Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

 30. Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği

 31. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 32. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik

 33. GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ

 34. Gümrük Yönetmeliği

 35. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

 36. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 37. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

 38. Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

 39. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği

 40. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 41. Karada Çıkabilecek Yangınlarla Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek….Yangınlar Hakkında Yönetmelik

 42. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik

 43. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

 44. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 45. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 46. Kontrollü Teslimat Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 47. Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

 48. Liman Devleti Denetimi Yönetmeli

 49. Maden Kanununun 1 (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği

 50. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 51. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 52. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 53. Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik

 54. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

 55. Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 56. Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 57. Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği

 58. Resmi Mühür Yönetmeliği

 59. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 60. Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

 61. Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliği

 62. Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 63. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

 64. Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

 65. SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

 66. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 67. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

 68. Su Ürünleri Yönetmeliği

 69. Suç Eşyası Yönetmeliği

 70. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

 71. Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik

 72. Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye ile İlgili Yönetmelik

 73. Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 74. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

 75. Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

 76. Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik

 77. Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği

 78. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği

 79. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği

 80. Türkiyede Bulunacak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Mensuplarının Kıyafetlerine Dair Talimname

 81. Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 82. Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

 83. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği

 84. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 85. Uzman Erbaş Yönetmeliği

 86. Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

 87. Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelik

 88. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 89. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

 90. Yardım Toplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 91. Yat Turizmi Yönetmeliği

 92. Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

 93. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 94. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 95. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

 96. UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17 NCİ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


 

 
 

Komutan

 
 
    
Ahmet KENDİR
SG Albay
Sahil Güvenlik Komutanı 
 
 
       Atatürk Köşesi  
       Şehit/Gazi İşlem  
       Anıtkabir  
 
 

Halkla İlişkiler

 
 
       Basın Açıklamaları  
       Basın Bilgi Notları    
       Basın Duyuruları  
       Bilgi Notları  
 
 

Bilgi Edinme

 
 
       Bilgi Edinme  
 
 

Bize Ulaşın

 
 
       Arama Kurtarma Mrk.  
       İnsan Hakları İhlali  
       İhbar  
       Şikayet  
       İletişim  

 
 

Aramızdan Ayrılanlar

 
 
       Şehitlerimiz
       Vefatlarımız  
 
 

Hızlı Erişim

 
 
       Tatbikatlar  
       İhaleler  
       SGK Yayınları  
       Etik Komisyonu  
       e-Posta  
       Denizlerimizde Hava  
       Faydalı Linkler  
       İstatistikler  
       Dalışa Giderken  
       CİMER  
       GYMY Mali Tablolar  
       Faaliyet Raporu  
       Arşivden Yararlanma  
       Arabuluculuk  
 
 

Sosyal Medya