Anasayfa   |   Site Haritası    |   İletişim   |   English
 
 
 
 
 
 

Yüzer Platformlar

 
 
       Sahil Güvenlik Korvetleri  
       Arama Kurtarma Botları  
       80 Sınıfı Botlar  
       KAAN 33 Sınıfı Botlar  
       KAAN 29 Sınıfı Botlar  
       KAAN 19 Sınıfı Botlar  
       KAAN 15 Sınıfı Botlar  
       SAR 35 Sınıfı Botlar  
       SAR 33 Sınıfı Botlar  
       Kontrol Botları  
       DEGAK  
       SAGET(ABKB)  
       SAGET  
 
 

Uçar Platformlar

 
 
       AB 412 Helikopterler  
 
 

Diğer Platformlar

 
 
       MORAD(Mobil Radar)  


 

 Sahil Güvenlik K.lığı
Mobil Uygulaması

 
 

MODERNİZASYON

 

Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi  


  Sahil Güvenlik Komutanlığının, Karasuları, Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Türk Arama Kurtarma sahası olmak üzere toplam 377.714 km2'lik sorumluluk sahasında, 2692 Sayılı Kanunla verilen görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi ve Anayurt Güvenliği kapsamında "Tanımlanmış Deniz Resminin" tesisi maksadıyla başlatılan  Sahil  Gözetleme  Radar Sistemi  projesi, 12 Aralık 2006 tarihinde icra   edilen  Savunma

Sanayii İcra Komitesi Toplantısında alınan 340 sayılı karar ile Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında 07 Mart 2013 tarihinde HAVELSAN liderliğindeki konsorsiyumla sözleşme imzalanmış olup, ilk safhasının 2017, son safhasının ise 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

  Proje kapsamında, Sahil Güvenlik K.lığı sorumluluk sahasının Radar, Elektro Optik, Yön Bulucu, Otomatik Tanıma Sistemi gibi sensör sistemleriyle 24 saat esasına göre gözetlenerek, deniz vasıtalarını tespit ve teşhis kabiliyetinin kazanılması, deniz vasıtalarına ait elde edilecek bilgilerin Sahil Güvenlik Harekât Merkezlerinde sergilenmesi ve kıymetlendirilmesi ile aynı amaca hizmet edecek Türkiye'de mevcut keşif gözetleme sistemleri ile entegrasyonun sağlanması planlanmıştır.
 

Çok Maksatlı Helikopter Projesi


AB 412 EP Helikopterlerine nazaran daha uzun süre havada kalabilecek ve daha fazla sayıda kazazede kurtarabilecek kabiliyette SG Helikopteri tedarik edilmesi maksadıyla yeni bir proje başlatılmıştır. Söz konusu helikopterlerin tedarik faaliyetleri sürdürülmektedir.

Uçak Modifikasyon Projesi


  Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan CN-235 uçaklarının, Sahil Güvenlik görevlerine yönelik olarak Görev Ekipmanlarının Entegrasyon ve modifikasyon çalışmalarına Ağustos 2004 tarihi itibariyle TAI tesislerinde başlanmıştır. Bahse konu entegrasyon ve modifikasyon projesinin 2012 içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 

25 Tonluk Sahil Güvenlik Botları Tedarik Projesi

 Süratli Müdahale Botu Projesi kapsamında KAAN-19 sınıfı botun siparişi 06 Mayıs 2005 tarihinde Yonca Onuk A.O.lığına verilmiştir. Söz konusu botun geçici teslimi 18 Eylül 2006 tarihinde yapılmıştır. AR-GE faaliyetleri kapsamında inşa ettirilen botun performans değerlerinin Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun bulunması neticesinde, ilave bot tedarik edilmesi konusunda 05 Aralık 2007 tarihinde Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı alınmış ve 10 Kasım 2010 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. İlk botun 2012 yılı ilk çeyreğinde envantere girmesi, 5 yıl içinde 17 adet botun tamamının inşalarının tamamlanması planlanmaktadır.

190 Tonluk Sahil Güvenlik Bot Projesi

 
 I'nci ve II'nci paket proje kapsamında İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen 80 sınıfı SG Botları Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine alınmıştır.
 

 

 III'ncü paket 80 sınıfı SG Botlarının inşasına Dz.K.K.lığı bağlısı Gölcük Tersanesi Komutanlığında devam edilmektedir. Toplam 6 adet botun inşasını içeren proje kapsamında, 4 adet bot envantere alınmış olup 2 adet botun 2011 yılı içinde teslim alınması planlanmaktadır.

SG Arama Kurtarma Gemisi Projesi

 30 Haziran 2006 tarihinde ihale sonuçlanmış ve ihaleyi kazanan RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmeleri A.Ş. ile 16 Ocak 2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında inşa edilen birinci ve ikinci gemiler denize indirilmiş olup gemilerin 2012 yılı sonunda envantere alınması planlanmaktadır.
 


(Temsili Resimdir)

600 Tonluk Sahil Güvenlik Gemisi Tedarik Projesi

 Ağır deniz koşullarında Münhasır Ekonomik Bölge ve arama kurtarma sınırlarına kadar sahil güvenlik görevlerini etkin olarak icra etmek maksadıyla 1700 Tonluk Gemilere ilaveten, 600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında inşa edilecek 8 gemiden ilkinin 2016 yılında envantere girmesi planlanmaktadır. Halen projeye yönelik olarak Teklife Çağrı Dokümanı hazırlık faaliyetleri sürdürülmektedir.
 


(Temsili Resimdir)

 

 

 
 

Komutan

 
 
    
Bülent OLCAY
Tuğamiral
Sahil Güvenlik Komutanı Vekili
 
 
       Atatürk Köşesi  
       Şehit/Gazi İşlem  
       Anıtkabir  
 
 

Halkla İlişkiler

 
 
       Basın Açıklamaları  
       Basın Bilgi Notları    
       Basın Duyuruları  
       Bilgi Notları  
 
 

Bilgi Edinme

 
 
       Bilgi Edinme  
 
 

Bize Ulaşın

 
 
       Arama Kurtarma Mrk.  
       İnsan Hakları İhlali  
       İhbar  
       Şikayet  
       İletişim  

 
 

Aramızdan Ayrılanlar

 
 
       Şehitlerimiz
       Vefatlarımız  
 
 

Hızlı Erişim

 
 
       Tatbikatlar  
       İhaleler  
       SGK Yayınları  
       Etik Komisyonu  
       e-Posta  
       Denizlerimizde Hava  
       Faydalı Linkler  
       İstatistikler  
       Dalışa Giderken  
       BİMER  
       GYMY Mali Tablolar  
       Faaliyet Raporu  
       Arşivden Yararlanma  
 
 

Sosyal Medya